دکتر حسین امامی، دبیرعلمی دومین همایش روز رسانه‌های اجتماعی مقالات برتر این همایش را معرفی کرد.

به گزارش دبیرخانه این همایش، وی با بیان اینکه ۳۰ مقاله کامل به دبیرخانه همایش ارسال شد که از این تعداد ۱۵ مقاله مرتبط با محورهای همایش پذیرفته شد، اظهار داشت: از میان این ۱۵ مقاله سه مقاله زیر به عنوان مقاله برتر برگزیده شدند که در روز همایش مورد تقدیر قرار می‌گیرند.

• رتبه اول، مقاله موانع به کارگیری رسانه اجتماعی در سازمان ها (مطالعه موردی سازمان شهرداری تهران) نوشته مشترک دکتر سید وحید عقیلی، آذر اسدی کرم و محیا برکت

• رتبه دوم، مقاله کتابخانه‌های روی ابر: بهره‌گیری از رسانه‌های اجتماعی در کتابخانه های دانشگاهی نوشته مشترک دکتر امیر رضا اصنافی و مریم پاکدامن نائینی

• رتبه سوم، مقاله کاربرد رسانه های اجتماعی در سازمان های مردم نهاد نوشته زهرا صبورنژاد

وی با اشاره به اینکه ۱۵ مقاله پذیرفته شده در همایش در کتاب الکترونیکی دومین همایش روز رسانه‌های اجتماعی منتشر می‌شود اظهار داشت: با توجه به سخنرانی دیگر کارشناسان و زمان محدود این همایش، دو مقاله برتر فرصت ارائه مقاله در روز همایش را خواهند داشت.

گفتنی است، دومین همایش روز رسانه‌های اجتماعی با رویکرد رسانه‌های اجتماعی در سازمان همزمان با روز جهانی رسانه‌های اجتماعی ۹ تیرماه در تالار ایوان شمس تهران برگزار می شود.