هفتمین نشست  «پژوهشگران رسانه‌های اجتماعی ایران» با بررسی «سبک‌های نوین دین داری شکل گرفته در شبکه های اجتماعی مجازی» ۱۷ خرداد ماه جاری با حضور اساتید، کارشناسان و پ‍ژوهشگران این حوزه در شرکت لایف وب برگزار می شود.

به گزارش وب سایت رسانه‌های اجتماعی، سخنران این نشست، زهرا چوپانکاره کارشناس ارشد علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی است که با این تحقیق به دنبال تأثیر اینترنت در تحول سبک های دین داری  است.

عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد وی، تأثیر اینترنت در تحول سبک های دین داری (بررسی سبک‌های نوین دین داری شکل گرفته در شبکه های اجتماعی مجازی) است که در این نشست نتایج این تحقیق را ارایه می دهد.

گفتنی است، هفتمین نشست  «پژوهشگران رسانه‌های اجتماعی ایران» توسط وب سایت رسانه‌های اجتماعی و شرکت لایف وب ۱۷ خرداد ماه جاری ساعت ۱۸ در این شرکت برگزار می شود.