سومین همایش روز رسانه‌های اجتماعی با رویکرد «رسانه‌های اجتماعی در کسب‌وکار » شهریورماه جاری برگزار می‌شود.

سومین همایش روز رسانه های اجتماعی

به گزارش دبیرخانه این همایش، سومین همایش روز رسانه‌های اجتماعی با هدف ارائه راهکارها و کاربردهای رسانه‌های اجتماعی برای کسب‌وکارها برگزار می‌شود.

این همایش در محورهای بازاریابی رسانه‌های اجتماعی، رسانه‌های اجتماعی در روابط عمومی و تبلیغات، کمپین‌های اجتماعی در رسانه‌های اجتماعی، شیوه‌های تولید محتوا در رسانه‌های اجتماعی، مانیتورینگ و تحلیل رسانه‌های اجتماعی، مدیرت دانش و شبکه های اجتماعی شرکتی و ارایه فرصت ها و ایده های کارآفرینی در شبکه های اجتماعی برگزار می‌شود.

گفتنی است، این همایش به همت دبیرخانه دائمی آن با همکاری سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و خصوصی برگزار می‌شود.

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره همایش به وب‌سایت آن به آدرس smday.ir مراجعه کنید.