پنج شنبه هفته گذشته جشنواره وب ایران به بهترین شکل ممکن برگزار شد، لیست کامل برندگان این جشنواره می تواند منبعی برای استناد باشد.

اما سوال این است که چرا جشنواره وب ایران مهم است؟ بزرگترین جواب شاید خصوصی بودن این جشنواره است. جوان گرا بودن آن باشد. میانگین شرکت کنندگان در جشنواره شاید به ۲۵ سال هم نرسد. این ذات فعالیت وبی را می رساند.

جوانان خلاق ایرانی گردهم آمدند تا امیدهایشان را پیگری کنند. جوانانی که جشنواره برای آنان تنها انگیزه برای ادامه راه ایجاد می کند. پیچ و خم و پستی و بلندی در وب فارسی زیاد است اما با تمام کاستی ها جوانان این مرز و بوم هیچوقت امیدشان ناامید نمی شود.

وب فارسی نیاز به انگیزه، تشویق، حمایت و همه اینها دارد و جشنواره وب ایران خواه یا ناخواه تبدیل به شاخص امید، وب فارسی شده است. به امید روزهای نیامده که آمدنش را می ستایم.

پ.ن: واقعا باید به شایان شلیله عزیز، محسن ملایری دوست داشتنی و بقیه کسانی که به خاطر برگزاری این جشنواره زحمت فراوان کشیدند تبریک و خسته نباشید گفت.

لینک: آرشیو پخش زنده مراسم