اینترنت، دنیای جدیدی را برای همه گشوده است، دنیایی نو و گسترده که کاربران این بستر رسانه‌ای را مجذوب خود کرده است. دست‌یافتن به امکان تعامل برخط، دسترسی به اطلاعات فراوان و دراختیار گرفتن قدرتی بی‌بدیل که دست واسطه‌ها و دلالان ارتباطات را کوتاه کرده است.بی‌شک، فرصتی است که هر کسب‌وکاری آن را می‌طلبد و برای بهبود و توسعه خویش، جستجو می‌کند.

از این رو، اگر مدیر یک کسب‌وکار، در محیط و بستر اینترنت به دنبال مدیریت تعاملات کنشی و واکنشی برخط است، باید بداند که چگونه و به چه نحوی در گفتگوها شرکت کند و در شبکه‌های اجتماعی حضور داشته باشد. در واقع، مدیریت رسانه‌های اجتماعی به افراد و مدیران کمک می کند تا به سادگی همه افرادی را که درباره آن‌ها سخن می‌گویند را رصد کنند و مورد پایش قرار دهند و یا امکان ارسال پیام‌های خودکار و آماده را برای سیل وسیعی از پرسش‌های مشابه مهیا سازند و سکان‌دار خوبی برای حرکت در آب‌های ناشناخته شبکه‌های اجتماعی باشند.

th

البته همه مواردی را که در بالا اشاره کردیم به نوعی در چند شاخه می‌توان جمع‌بندی کرد و مورد مطالعه قرار داد، بصورتی که مدیریت رسانه های اجتماعی را دانش و هنری دانست که هر کوشا و تلاشگر دنیای عمل و فعالیت، نیاز دارد تا بتواند ارتباط خود و فعالیت خویش را با فضای واقعی و مجازی اطراف تنظیم کند و اثرات مثبتی را برای خویش ایجاد کند. بنابراین مدیریت رسانه‌های اجتماعی می‌تواند در موارد زیر پاسخ‌گو باشد:

  • آگاهی داشتن از وضعیت بازار کسب‌وکار
  • اطلاع‌رسانی درباره فعالیت مورد نظر
  • معرفی فعالیت
  • برندسازی
  • بهبود روابط عمومی
  • راهنمای فعالیت در شبکه‌های اجتماعی

از این رو، مدیر رسانه‌ی اجتماعی،  باید به مهارت‌هایی مسلط شود که در راستای دانش مدیریت رسانه‌های اجتماعی است. این‌که هدف از مدیریت رسانه‌های اجتماعی، دست‌یابی به کدام یک از موارد بالاست، نکته‌ای است که نشانگر میزان و درجه اهمیت مهارت‌هاست. که مهارت‌های عمومی مدیران می‌تواند توانایی استفاده از رسانه‌های الکترونیک، شناخت محیط مجازی و داشتن مهارت نیازسنجی و بکارگیری از علوم و فعالین رشته‌هایی چون علوم ارتباطات، علوم رایانه‌ای، هنر و مدیریت باشد.

9در واقع مدیر یک کسب و کار با استفاده از قابلیت های رسانه های اجتماعی، چشم انداز خود را بصورت دقیق تری تعریف می کند و با اتلاف کمترین وقت و انرژی معنوی و مادی، به فعالیت مورد نظر کمک می کند تا با تعامل بیشتر با مشتریان و مخاطبانش، در بازار انبوه دوام بیاورد.