کارگاه های همایش روز رسانه های اجتماعی به صورت همزمان با همایش در تاریخ ۱۰ تیرماه ۱۳۹۱ برگزار می گردد.

سرفصل ها و مدرسان این کارگاه را در لینک های زیر می توانید بررسی کنید.

متقاضیان می توانند از اینجا نسبت به ثبت نام در کارگاه های آموزشی اقدام کنند.

لازم به ذکر است، برای شرکت کنندگان، گواهی حضور در کارگاه صادر می شود.