ثبت نام برای حضور در همایش روز رسانه های اجتماعی فعال شد.

 

به گزارش دبیرخانه ،متقاضیانی که خواهان حضور در همایش روز رسانه های اجتماعی هستند می توانند به صورت الکترونیکی نسبت به این امر اقدام کنند.بر این اساس از طریق لینک ثبت نام می توان در همایش روز رسانه های اجتماعی ثبت نام کرد.

 

ثبت نام در قالب ثبت نام عمومی ،دانشجویان،حامیان مردمی و ارائه دهندگان مقاله امکانپذیر است.

گفتنی است، فرصت ارسال مقاله به این همایش نیز تا ۲۵ خرداد ماه جاری تمدید شد. اینجا را مطالعه کنید.