اعضای شورای سیاستگذاری نخستین همایش روز رسانه های اجتماعی مشخص شدند.

به گزارش دبیرخانه همایش روز رسانه های اجتماعی، در این همایش از چهره های مطرح دانشگاهی در عرصه تکنولوژی و رسانه های نوین برای حضور در شورای سیاستگذاری دعوت شده است.

بر این اساس، پروفسور یحیی کمالی پور،دکتر محمد سلطانی فر ،دکتر سید وحید عقیلی،دکترحسن نمکدوست تهرانی،دکتر ناصر فکوهی و دکتر بهزاد دوران از جمله اعضای شورای سیاستگذاری همایش روز رسانه های اجتماعی محسوب می شوند.