دکتر یونس شکرخواه، رئیس همایش «روز رسانه های اجتماعی» گفت: فراخوان ارسال مقاله به این همایش، با تاکید بر شناسایی و بهره گیری از ظرفیت های این حوزه از امروز ۲۷ اردیبهشت ماه آغاز شده است.

به گزارش دبیرخانه این همایش، وی با بیان این مطلب، خاطرنشان کرد: دانشجویان، کارشناسان و پژوهشگران این حوزه برای ارسال چکیده مقالات خود می توانند تا تاریخ  ۱۹ خرداد ماه به وب سایت همایش (SocialMediaDay.ir) مراجعه کنند.

 شکرخواه درباره محورهای اصلی همایش «روز رسانه های اجتماعی» اظهار داشت: رسانه های اجتماعی و هویت ایرانی، رسانه های اجتماعی و رونق کسب و کار، نقش رسانه های اجتماعی در پیشبرد برنامه های توسعه کشور، تاثیر متقابل رسانه های اجتماعی و رسانه های جمعی، تاثیر سیاست های سرویس دهندگان رسانه های اجتماعی بر رفتار کاربران، شیوه های بکارگیری استراتژیک رسانه های اجتماعی در شرکت ها، سازمان ها و دستگاه های اجرایی،  رسانه های اجتماعی و  بکارگیری آن در حوزه علوم ارتباطات (روزنامه نگاری، روابط عمومی و تبلیغات)،  رسانه های اجتماعی و بکارگیری آن در آموزش و سایر موضوعاتی که به شناسایی ظرفیت های رسانه های اجتماعی در حرفه ها، شغل ها و حوزه های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مرتبط باشد، خواهد پرداخت.

به گفته وی، روند تغییرات در تکنولوژی های نوین ارتباطی شرایطی را به وجود آورده تا کاربران به عنوان خلق کنندگان محتوای فضای مجازی نقش مهمی را در تولید علم و تعامل با جامعه بر عهده داشته باشند. این روند رشد در اینترنت هرگز متوقف نمی شود و دولت ها، سازمان ها و شرکت ها به دنبال استفاده حداکثری از منافع آن، شرایط را به گونه ای فراهم می کنند تا با شناخت آسیب های آن، با توسعه روز افزون رسانه های اجتماعی همگام شوند. بنابراین برگزاری این همایش می تواند باعث شناسایی و بهره گیری از ظرفیت های این عرصه شود.

گفتنی است، نخستین همایش روز رسانه های اجتماعی ۱۰ تیرماه امسال برابر ۳۰ ژوئن ۲۰۱۲ همزمان با سراسر جهان در تهران برگزار می شود.