همایش رسانه های اجتماعی و علوم کتابداری و اطلاع رسانی در قالب چهارمین همایش کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۲ اسفندماه ۱۳۹۰ در محل دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار می شود.

سخنران کلیدی این همایش آقای سیروس زرگنج عضو هیات علمی و کتابدار دانشگاه نوادا آمریکاست.

محل برگزاری: تهران  تجریش  میدان قدس  ابتدای خیابان دربند  دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

جهت ثبت نام و شرکت در همایش به وب سایت  www.medlisa.ir مراجعه کنید.