وبلاگ رسانه های اجتماعی ۱۷ فروردین ۱۳۹۰ آغاز به کار کرد

این نخستین پست این وبلاگ است. رویکرد فعلی نوشتن مطالب در حوزه رسانه های اجتماعی و شبکه های اجتماعی است.

امیدوارم سال جدید؛ سالی پربار و با سعادت برای همه ایرانیان باشد.