دبیرخانه همایش روابط عمومی الکترونیک، فایل های پاورپونت ارایه شده در ششمین همایش را طبق معمول در وب سایت خود بارگذاری کرده است.

من مقاله روابط عمومی ویروسی را در این همایش ارایه کردم، فایل آن را می توانید از اینجا دانلود کنید.

همچنین برای دانلود سایر فایل ها به اینجا بروید. کلا این کار ارزشمندی است که فایلهای ارایه شده را قرار می دهند. امیدوارم سایر همایش ها نیز این چنین شود.