یکصدوچهل و یکمین نشست علمی و تخصصی انجمن روابط‌عمومی ایران با سخنرانی جواد افتاده، مدرس و پژوهشگر روابط‌عمومی، امروز ۵ مرداد برگزار شد.

به گزارش دبیرخانه انجمن روابط عمومی ایران، افتاده با موضوع “راهبردهای عملی روابط‌عمومی در تدوین سیاست رسانه‌های اجتماعی” سخنرانی ‌کرد.

پ.ن۱: سال گذشته در پنجمین همایش روابط عمومی الکترونیک مقاله ای با عنوان آینده روابط عمومی در عصر رسانه های اجتماعی ارایه کردم که در پایان آن مقاله چند سوال به جای نتیجه گیری مطرح کردم. در نشست امروز سعی کردم به دو سوال از آنها پاسخ دهم.

۱- آیا روابط عمومی اجازه مشارکت آزادانه تولید محتوا توسط کاربران در وب سایت های سازمانی را می دهد؟

۲-آیا روابط عمومی سنتی کشور قدرت نفوذ پذیری و ارتباط برقرار کردن در رسانه های اجتماعی را دارد؟

یا سوال کلی تر این بود که روابط عمومی باید در قبال رسانه های اجتماعی چه سیاستی را اتخاذ کنند؟


ارایه من سه بخش اصلی داشت:

۱- مفاهیم پایه که شامل تعریف، وضعیت و چشم انداز رسانه های اجتماعی، وب ۲ و وضعیت اینترنت در ایران و جهان

۲- الزامات تدوین سیاست رسانه های اجتماعی و ارایه چند مثال عملی از جمله معرفی سیاست رسانه های اجتماعی انجمن روابط عمومی  آمریکا (PRSA)

۳ – راهبردها، ابزارها و نکات کاربردی در  تدوین سیاست رسانه های اجتماعی

در پایان نیز امیدواری ام را در تدوین سیاست رسانه های اجتماعی در انجمن روابط عمومی ایران، سازمان های دولتی و خصوصی و در نهایت دولت مطرح کردم.

برای دیدن سایر عکس ها می توانید به اینجا مراجعه کنید.