همه می دانند، طراحی محصولات اپل “یک چیز دیگر است”! اما آیا واقعا همه آنها به استیو جابز بر می گردد؟ جواب خیر است. در اپل شخصی با عنوان مدیر ارشد بخش طراحی صنعتی فعالیت می کند و آن کسی به اسم جاناتان آیو (Jonathan Ive) است. امکان ندارد محصولی در اپل باشد و ایده و طرحی از آیو در آن نباشد. از مک گرفته تا آی‌پد!

آیو در ۱۹۶۷ در لندن متولد شد و در دسامبر ۲۰۰۶ مفتخر به دریافت مقام افتخار امپراتوری بریتانیا با درجه «فرمانده» (Commander of British Empire) گردید. جابز، آیو را همزاد روح خود می دانست که در پی سادگی راستین بود نه سادگی سطحی، آیو فلسفه اش را اینگونه توضیح می دهد:

چرا فکر می کنیم چیز ساده، خوب است؟ چون در مورد محصولات فیزیکی، باید این احساس را داشته باشیم که می توانیم بر آنها مسلط باشیم. در حین نظم دادن به پیچیدگی، راهی برای وادار به تسلیم کردن محصول پیدا می شود.

سادگی صرفا یک سبک بصری نیست. صرفا مینی مالیسم یا فقدان آشفتگی نیست. بلکه مستلزم رفتن به عمق پیچیدگی است. با اینکه بتوان حقیقتا ساده بود، باید بتوان واقعا عمیق بود. به عنوان مثال اگر قار باشد روی وسیله ای پیچ وجود نداشته باشد، ممکن است در نهایت محصولی به دست بیاید که خیلی به هم تاپیده و پیچده باشد. راه بهتر برای رسیدن به این سادگی این است که عمیق تر شد، همه چیز را در مورد آن محصول درک کرد و نحوه تولید آن را دانست. باید عمیقا ذات محصول را درک کرد تا بتوان از شر قطعات غیر ضروری خلاص شد.

استیو جابز که احترام خاصی برای جانی داشت درباره او می گوید: تغییری که جانی به وجود آورده نه تنها در اپل بکه در کل جهان تغییر عظیمی است. اگر کسی شریک معنوی من در اپل باشد آن شخص جانی است.

جابز و آیو هردو بر شعار «کمتر اما بهتر» تاکید داشتند، این همان بروشور اول اپل بود که در آن نوشته شده بود «سادگی، نهایت پیچیدگی است»، این چارچوب اصلی جابز و آیو بود، طراحی صرفا به ظاهر محصول مربوط نمی شود، بلکه باید بازتاب دهنده ذات محصول باشد.

استیو جابز در بیوگرافی خود نیز گفته بود که نیمه دیگر روح وی جاناتان ایو مسئول بخش طراحی اپل است.

به همین دلیل است که آقای آیو بالاترین قدرت اجرایی را در اپل نیز داراست. هیچ کس در اپل وجود ندارد که بتواند با وی مخالفت کند. اگرچه در عمل حرف آخر را در گروه طراحی “ایو” می زند. حتی در ارتباط با استرتژیهای اصلی و سخت افزار محصولات که پیش از آن اجماع روی آن صورت گرفته باشد باز حرف آخر را “ایو” می زند.

اینجاست که در اپل می گویند، حرف طراحان بر مهندسان غلبه دارد! و ظاهر مهمتر از باطن است! البته در اپل به ظاهر باطنی محصولات نیز توجه بسیار می شود.

منابع: کتاب زندگینامه استیو جابز، اینجا و اینجا