ششمین همایش روابط عمومی الکترونیک فردا در هتل المپیک تهران برگزار می شود.

همزمان با این همایش کتاب مجموعه مقالات پنجمین همایش نیز منتشر شده است. نسخه کامل این کتاب به صورت فلش در سایت دبیرخانه این همایش منتشر شده است. از بنده حقیر مقاله آینده روابط عمومی در عصر رسانه های اجتماعی در این کتاب منتشر شده است.

اما در همایش امسال مقاله روابط عمومی ویروسی را ارایه می کنم. برنامه ششمین همایش در ادامه از سوی دبیرخانه این همایش منشر شده است: