روابط عمومی ویروسی، عنوان مقاله ای است که توسط جواد افتاده در ششمین همایش روابط عمومی الکترونیک ارائه می شود.

به گزارش ستاد خبری این همایش، وی که مقالاتش در دوره چهارم و پنجم این همایش به عنوان برترین مقالات، برگزیده شده بود در چکیده جدیدترین مقاله خود آورده است:
نشر و توزیع پیام در رسانه های امروز به خصوص رسانه های اجتماعی به قدری زیاد است که دیده شدن یک پیام نیاز به الزامات و استراتژی های خاصی دارد. به عبارتی پیام روابط عمومی چطور می تواند در جهان رسانه ای امروز دیده شود و در عین حال تاثیرگذاری لازم را داشته باشد؟
به نظر می رسد روابط عمومی در این برهه از زمان با تبلور رسانه های اجتماعی نیاز به تغییر در ساختار تولید و نشر پیام دارد. این در حالی است که از گذشته تاکنون پیام های گوناگونی از سوی روابط عمومی سازمان ها و شرکت های مختلف جهت متقاعدسازی افکار عمومی در رسانه های آنلاین و آفلاین منتشر می شود اما این بار گستردگی پیام در رسانه های اجتماعی عرصه جولان روابط عمومی را روز به روز فشرده و کم اثرتر کرده است.
امروز با ظهور رسانه های اجتماعی شاهد شکل جدیدی از ارتباطات با عنوان ارتباطات ویروسی هستیم که در آن پیام همانند ویروس در سطح رسانه های اجتماعی و سایر رسانه ها نمایان و تاثیرگذار است. شاید بتوان، پیامی که در ارتباطات ویروسی مننشر می شود را “پیام ویروسی” و روابط عمومی که این پیام را منتشر کرده باشد را “روابط عمومی ویروسی” عنوان نهاد.
آنچه که مسلم است، روابط عمومی ویروسی شکل جدیدی از روابط عمومی نیست بلکه روابط عمومی است که تمرکز اصلی آن بر روی پیام و نحوه انتشار آن است. این روابط عمومی کمتر بر روی انتشار پیام در رسانه های جمعی تمرکز دارد بلکه تمرکز اصلی آن به روی تاثیر پیام در فرد و رسانه های اجتماعی است. فردی که با تزریق انگیزه از سوی روابط عمومی همانند یک رسانه پیام را برای سایر افراد ارسال می کند.
به عبارتی، روابط عمومی با تکیه بر بازاریابی ویروسی پیام را در رسانه های اجتماعی منتشر و مخاطب را درگیر می کند. اما این بار مخاطب روابط عمومی ویروسی، مخاطب منفعل و فعال گذشته نیست بلکه کاربرانی هستند که هر روز پیام های زیادی دریافت و ارسال می کنند. به عنوان مثال شاید بتوان گفت، پیام ویروسی همانند ویروس به سمت جامعه حرکت می کند و هرکسی که در سر راه باشد را آلوده می کند و از فردی به فرد دیگر منتقل می شود، بنابراین دامنه توزیع گسترده و نشر عظیمی پیدا می کند.
در این مقال سعی می شود مراحل تولید پیام ویروسی و استراتژی روابط عمومی ویروسی در رسانه های اجتماعی بررسی شود و به دنبال حل این سوال باشد که چطور پیام روابط عمومی می تواند در رسانه های گوناگون تاثیرگذارتر باشد؟
ششمین همایش روابط عمومی الکترونیک ۳۱ اردیبهشت ماه سال جاری و سه روز پس از روز ارتباطات و روابط عمومی در تقویم رسمی کشور در هتل المپیک تهران برگزار خواهد شد. در این روز در کنار ارائه جدیدترین مقالات علمی در حوزه روابط عمومی الکترونیک از مقام علمی دکتر داود زارعیان، تجلیل خواهد شد.
دانشجویان، مدیران و کارشناسان روابط عمومی قادرند برای حضور و ثبت نام در همایش ضمن کسب اطلاعات لازم از طریق سایت www.eprcenter.ir  با شماره ۸۸۹۲۲۷۸۲ تماس حاصل نمایند.