اوباما تلفن روحانی

مینو بدیعی: در عصر شبکه‌های اجتماعی و در دورانی که به گفته مانوئل کاستلز استاد علوم ارتباطات عصری است که معیارها وارزشهای جهانی دستخوش دگرگونی وتغییر است و تفاوتی بین یک شهروند افریقایی و یک ساکن امریکا وجود ندارد از لحاظ گستره ارتباطات قدرت اساسی در جهان قدرت فرهنگی است از اینرو سیاستمداران و مدیران طراز اول فرهنگی بزرگترین نقش را در جهان دارند.

گفت وگوی تلفنی بین دکتر حسن روحانی و پرزیدنت اوباما رئیس جمهور امریکا زمانی که با دیدگاه ارتباطی مورد بررسی قرار می گیرد یک حرکت مهم عصر شبکه های جهانی است . این یعنی اینکه ارتباطات فرهنگی و روابط بین الملل ودستیابی به قدرت فرهنگی در جهان برای تمامی کشورها نه تنها یک حرکت ارمانی بلکه دستاوردی مربوط به این عصر است.

در دنیای کنونی سیاستمداری موفق است که بتواند تعامل زیربنایی وارتباطات مناسب با نه تنها مردم کشور خود بلکه با تمامی مردم دنیا داشته باشد . بهمین دلیل است که این گفت وگو نه هیجانزده مان می کند نه اینکه موجی خیالی را در ذهن مان بارور می کند بلکه این کار نشان می دهد که در این دوران پیروزمند سیاست نه فردی است که میلیتاریست بوده و اسلحه به دست داشته باشد ونه شخصیتی است که به دنبال سلطه هرچه بیشتر بر جهان است و نه فردی که مقهورقدرت جهانی توام با زور خشونت و ارعاب و به تعبیر دکتر شریعتی زر وزوز وتزویر است انکه تفکر واندیشه اش را همراه با ارمانش به کار می اندازد بزرگترین خدمت را می تواند به ملت خود و حتی بشریت بکند . از این‌رو است که سیاستمداران صلح دوست در جهان بهترین سیاستمداران هستند و از اینرو است که اسطوره ای همچون مهاتما گاندی برای تمامی بشریت پایدار می‌ماند.

دکتر حسن روحانی با پرزیدنت اوباما گفت وگوی تلفنی کرده و این شکستن سد قدرت نظامی و استقرار تفکری است که به قدرت فرهنگی اهمیت می‌دهد. در دنیای امروز دارندگان قدرت فرهنگی بر قلبها و روح‌ها سلطه خواهند داشت.
من به عنوان یک ایرانی این حرکت را به فال نیک می گیرم و دنیایی را ارزو می کنم که سلطه‌طلبی و سلطه‌پذیری رخت بر بسته است.