هوای تهران این روزها سرد است. اما رسانه ها به گونه ای از هشتمین دوره نمایشگاه مطبوعات حرف می زنند که آنجا هوا گرم است! شاید چون دیگشان آنجا در حال جوش و خروش است گرما را احساس می کنند یا می خواهند گرم احساس شوند!

اصولا می گویند، نظریه هیچگاه قدیمی نمی شود. اصلا تاریخ مصرف ندارد که بخواهد در گذر زمان تحت تاثیر قرار گیرد و مثال عینی آن بررسی نظریه برجسته سازی رسانه در نمایشگاه مطبوعات است. حرف حساب این نظریه:

نظریه برجسته سازی به شما نمی گوید به چه بیاندیشید اما می تواند تعیین کند درباره چه بیاندیشید! بحث همان حقیقت و واقعیت است! واقعیت، اتفاقی است که رخ داده است اما حقیقت آن چیزی است که باید رخ دهد و استدلال این است که به صلاح جامعه است. حال داستان همین نشان دادن حال هوای نمایشگاه مطبوعات توسط رسانه هاست.

این طور به نظر می رسد، عملکرد مطبوعات یا شاید رسانه در ایران تنها برجسته سازی آن هم از نوع سیاسی است! نمایشگاه مطبوعات شبیه به پاتوق سیاسیون و مسوولان برای مصاحبه شده است نه مکانی برای به رخ کشیدن تاریخ و دستاوردهای مطبوعات ایران!

اگر به ساختار نمایشگاه نیز نگاهی کنیم دو اشکال اساسی به آن وارد است. بزرگترین نکته این است که این نمایشگاه رسانه است یا مطبوعات؟ یا ما نمی دانیم رسانه چیست یا تلقی مان از رسانه همان مطبوعات است!

اما نکته دوم حضور رسانه های آنلاین در این نمایشگاه است! نمایشگاه مطبوعات، مطبوعات است دیگر! یکی نیست بپرسد نمایشگاه رسانه های دیجیتال برای چیست؟ بهتر نبود رسانه های آنلاین در نمایشگاه رسانه های دیجیتال شرکت می کردند! باز احساس می شود که رسانه های آنلاینی که کارکرد سیاسی دارند جایشان در نمایشگاه مطبوعات است.

خلاصه بحث: