رابطه (Relation) و ارتباط (Communication) دو مفهوم اصلی ارتباطات امروز است. حال این سوال پیش می آید که ارتباط مهمتر است یا رابطه؟ به عبارتی تفاوت این دو چیست؟

برای درک بهتر این مفهوم بهتر است سوالی مطرح کنیم، آیا ایران با آمریکا رابطه دارد یا ارتباط دارد؟ برای پاسخ به این سوال باید گفت ایران با امریکا ارتباط ندارد اما رابطه دارد. زیرا ارتباط پیوند نزدیکتری نسبت به رابطه دارد و بیشتر برجنبه تقابل استوار است. اما رابطه ممکن است تنها در صورت لزوم ایجاد شود.

رابطه ممکن است براساس پیوند خونی نیز باشد. مثلا رابطه پسر با پدر؛ اما ممکن است پدر با پسر ارتباط نداشته باشد و پسر بعضی از مسائل را به پدر خود در میان نگذارد. به عبارتی بهتر، انسان ازدواج می کند و ارتباط متقابلی را آغاز می کند. ارتباطی با تولد فرزند محکم تر و صمیمی تر می شود اما گاهی این فرزندان با یکدیگر ارتباط ندارد بلکه تنها رابطه دارند!

واحد اجتماع از نگاه ارتباطی ها، رابطه است. به نظر من ارتباط مانند احساس است و به قول نیچه آنچه که آدمی را والا می کند مدت احساس است نه شدت آن!

این متن برداشت آزاد من از کلاس زبان تخصصی دانشگاه است.