کتاب روزنامه‌نگاری شبکه‌ای مدخلی است برای ورود به دنیای اَبَررسانه‌ها. گسترش دسترسی به اینترنت در سراسر جهان، ظهور رسانه‌های‌شخصی و بعد تولد شبکه‌های اجتماعی سبب شد تا رسانه‌های بزرگ به تکاپو بیفتند و وارد چرخه جدیدی از تولید محتوا شوند؛ چرخه‌ای که کاربران در آن نقش مهم‌تری دارند. محتوای تولیدشده توسط آماتورها جدی گرفته میشود. کتاب روزنامه نگاری شبکه ای

روزنامه‌‌نگاری شهروندی قواعد و ملزوماتش را به روزنامه‌نگاری حرفه‌ای تحمیل کرده و نتیجه‌ ترکیب این دو به تولد پدیده روزنامه‌نگاری شبکه‌ای منجر شده است. در این کتاب تلاش شده است تا روزنامه‌نگاری شبکه‌ای به‌عنوان پدیده تازه‌ای در تحریریه‌های مطبوعاتی مورد توجه قرارگیرد. جایگاه آن به‌عنوان یک پدیده در ساختار حرفه‌ای و نظری روزنامه‌نگاری بیان و درنهایت برخی نمونه‌های انتزاعی و واقعی از عملکرد زیست‌بوم جدید رسانه‌ای بحث و بررسی شود.

با همه اینها، این کتاب تنها باب را برای ورود به بحث باز‌ کرده و تجربه حرفه‌ای و رویکردهای نظری روزنامه‌نگاری شبکه‌ای هنوز در ایران، در آغاز راه است و راه برای مطالعه و بحث بیشتر درباره آن گشوده است. در این کتاب اشاره شده که روزنامه‌نگاری شبکه‌ای، تلاشی است برای تبیین گردش خبر در زیست‌بوم جدید رسانه‌ها و می‌توان آن را پایانی بر مدل خطی نشر محتوا در رسانه‌های جمعی دانست. محتوای تولیدشده توسط کاربران در شبکه‌های‌اجتماعی، وبلاگ‌ها، وب‌سایت‌های شهروندان و رسانه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشته می‌شود و کنش‌رسانه‌های بزرگ نیز براساس روندهای شبکه‌ای تعیین می‌شود.

روزنامه‌نگاران در عصر روزنامه‌نگاری شبکه‌ای از دروازه‌بانی خبر فراتر رفته‌اند و از منظر فرآیند تولید محصول رسانه‌ای به‌جای دروازه‌بان، «تسهیل‌گر» هستند. در بخش دیگری از کتاب اشاره شده است که روزنامه‌نگاری شبکه‌ای «تلاشی برای هدایت شهروندان به چارچوب رسانه‌های بزرگ، مشارکت‌دادن آنها در‌ فرآیند خبر و اولویت‌دهی رسانه‌هاست. به‌گونه‌ای که مخاطبان روزنامه به ‌کاربران فعال سایت‌های مشارکتی یا شبکه‌های‌اجتماعی تبدیل شوند و دروازه‌بانی خبر از قالب کلاسیک خود خارج شود و میدان بیشتری را به شهروندان واگذار کند.

نمونه‌اش رویدادهایی است که در سال‌های‌اخیر بر‌خلاف خواست رسانه‌های بزرگ خبری شده و مورد توجه قرار گرفته است. رسوایی‌های مالی ‌و ‌اداری مقامات دولتی یا تخلف‌های کوچک ‌و بزرگی که دوربین‌های موبایل شهروندان آشکار می‌سازند، نمونه‌ای از این رویدادها هستند».

کتاب روزنامه‌نگاری شبکه‌ای از سری‌کتاب‌های جیبی «نقطه» است که در حوزه رسانه‌های جدید توسط انتشارات ثانیه منتشر می‌شود. این کتاب را پدرام الوندی، کارشناس ارشد علوم ارتباطات اجتماعی نوشته است که پیشتر کتاب روزنامه‌نگاری شهروندی را منتشر کرد.

پ.ن: این مطلب امروز در صفحه رسانه‌های اجتماعی روزنامه شهروند با همکاری تیم رسانه‌های اجتماعی منتشر شد.