کارگاه آموزشی روزنامه‌نگاری موبایل روز پنجشنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۳ در دانشکده خبر دانشگاه آزاد اسلامی برگزار می‌شود.

به گزارش حرفه روابط عمومی،مدرس این کارگاه جواد افتاده، پژوهشگر رسانه‌هایاجتماعی است و حضور در آن صرفا از طریق ثبت نام است.

سرفصل کارگاه آموزشی روزنامه نگاری موبایل  
• موبایل؛ گذشته، حال و آینده (ایران و جهان)
• موبایل ژورنالیسم؛ چیستی و ویژگی‌ها
• ابزارهای روزنامه‌نگاری موبایل
• موبایل نویسی؛ چطور برای موبایل بنویسیم؟
• اپلیکیشن‌های کاربردی موبایل برای روزنامه‌نگاران

روش ثبت نام

ارسال ایمیل به m.haghverdi@gmail.com و دریافت پاسخ تأییدیه

محتوای ایمیل:

اینجانب (نام و نام خانوادگی) متقاضی حضور در کارگاه روزنامه نگاری موبایل مورخ ۲۲ آبان ۱۳۹۳ هستم.
شماره موبایل:

دقت داشته باشید تا زمانی که ایمیل تأییدیه دریافت نکنید، ثبت نام شما کامل نشده است.