دکتر علی اصغر محکی بعد از ۵۰ ماه از مجموعه همشهری خداحافظی کرد و قرار است به زودی به عنوان  مدیرکل دفتر مطالعات اجتماعی و فرهنگی تهران منصوب شود.

بر اساس گزارش خبرنگار ماهنامه مدیریت ارتباطات، اداره کل مطالعات اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران، اولین زیرمجموعه معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری بوده و قرار است، حکم مدیرکلی دکتر محکی را شخصاً شهردار تهران امضا می کند.کلیه مطالعات و پژوهش های حوزه فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران از مجرای این اداره کل واسپاری و اجرا و نظارت می شود ضمن آنکه تهیه کاربست های اجرایی مرتبط با پژوهش ها نیز برعهده این اداره کل است.

دکتر محکی، که کماکان عضو هیات مدیره همشهری است، پیش از این ۵۰ ماه در مؤسسه همشهری به عنوان مدیرعامل و قائم مقام مدیرعامل فعالیت کرده است. ضمن آنکه سردبیری و مدیرمسئولی روزنامه همشهری را از خرداد ۱۳۸۷ تا دی ماه ۱۳۸۹ در کارنامه خود دارد.

پ.ن: عکاس، عکس اختصاصی فوق دکتر یونس شکرخواه عزیز سردبیر همشهری آنلاین است:) و این هم یک عکس اختصاصی دیگران از مدیران مجموعه همشهری.

از سمت راست: دکتر محکی، دکتر نمک دوست و دکتر شکرخواه