دوستان و دانشجویان عزیز دانشگاه علامه طباطبائی فایل تمرینی مربوط به درس SPSS را از اینجا دانلود کنید.

کسانی هم که نرم افزار SPSS را ندارند، این نرم افزار PASW Statistics 18 – SPSS را از اینجا دانلود کنند. اما با توجه به محدودیت زمانی کلاس ها و عدم یادگیری تمامی مباحث، پیشنهاد می شود، چند فایل آموزشی درباره این نم افزار را از اینجا، اینجا و اینجا دانلود کنید. ( این فایل ها از اینترنت جمع آوری شده و بنده هیچ گونه دخالتی در تولید محتوای آنها ندارم)