عادت، اصلی‌ترین رفتار برای شکل‌گیری شخصیت‌مان است. بسیاری از مواقع ما با عادت‌های خوب و بد خودمان آگاه هستیم و خیلی مواقع نیز آگاهی لازم در این باره نداریم.

شاید بتوان عادت خوب را با نگاه به شخصیت دیگران کسب یا طلب کرد. اما واقعیت این است که معلوم نیست واقعا چه عادتی خوب و چه عادتی بد باشد. به راهنما نیاز داریم! کتاب «۷ عادت مردمان موثر» به عادات خوب انسان‌های اثرگذار می‌پردازد. عاداتی که میبایست در محیط کار و خانواده از آنها پیروی کرد. چون عموما نمی‌دانیم کدام عادت ما مطلوب است! بخصوص از منظر دیگران هستند.

این کتاب ترجمه‌ای از The 7 Habits of highly effective people است که توسط «استفان کاوی» نوشته شده است. ۷ عادت مردمان موثر، برگرفته از کتاب استفان کاوی، به قرار زیرند:
عادت ۱: عامل باشید
عادت ۲: شروع از پایان، در ذهن
عادت ۳: نخست به اولین ها پرداختن
عادت ۴: برنده – برنده اندیشیدن
عادت ۵: اول فهمیدن و سپس فهماندن
عادت ۶: هم افزایی یا سینرژی
عادت ۷: اره تیزکردن (پیشرفت مستمر و فرایندهای پیشرفت).

کاوی در بخشی از جملات خود می‌گوید:

اگر می‌خواهید موقعیت را عوض کنید اول باید خودمان را عوض کنیم و برای اینکه واقعا خود را تغییر دهیم، اول باید دیدگاه و نگرش خود را دگرگون کنیم.


اگر این کتاب را دستان بگیرید، گویی که همین امروز نوشته شده، درحالیکه کاوی این کتاب را در ۳۰ سال پیش نوشت. کتابی که راهنمای کاملی برای رفتار موثر و مفید در محیط کاری و خانوادگی است. سعی می‌کند آدم را به فکر وا دارد و از زاویه‌ای دیگری به موضوع نگاه کند.

پ.ن: این کتاب توسط اشخاص و نشرهای مختلف منتشر و چاپ شده است، اما کتابی که من خواندم، ترجمه‌ای از الهام خرسندی بود که توسط نشر هورمزد چاپ و منتشر شده است. این کتاب همیشه در لیست پرفروش‌های سال آمازون و نیویورک تایمز در بخش کتاب‌های غیرداستانی قرار داشته است.

پ.ن ۱: خواندن این کتاب را برای متفاوت دیدن و نگریستن شدیدا پیشنهاد میکنم.