دیروز ۹ تیر ۱۳۹۰ جشن روز رسانه های اجتماعی در رستوران فروزان تهران برگزار شد که گزارش تصویری کوتاه آن را در ادامه مشاهده می کنید:


پ.ن۱: عکاس دوست عزیزم، پدرام الوندی است که در عکس ها دیده نمی شود. شایان شلیله نیز به علت سفر قبل ناهار رفت و در عکس ها نیست. بماند که به خاطر این جشن چند ساعتی سفرش را به تاخیر انداخت. البته این چند عکس قاعدتا گزارش تصویری نیست!

پ.ن۲: تشکر ویژه را باید از دکتر هادی خانیکی و دکتر حسین افخمی، اعضای هیئت علمی گروه ارتباطات دانشگاه علامه طباطبائی انجام داد که واقعا منت برسر این جشن قرار دادند و با تمام گرفتاری ها در این جشن شرکت کردند.

پ.ن۳: قرار بود جشن روز رسانه های اجتماعی به صورت عمومی برگزار شود اما متاسفانه به دلیل برخی حساسیت های … به صورت متینگ برگزار شد. من همینجا لازم است از همه دوستانی که برای حضور و تبریک این روز ابراز محبت کردند و بنده حقیر نتوانستم به همه آنها پاسخ لازم و درخور احترام آنان دهم. عذرخواهی کنم و در پایان باید بگویم، امیدوارم چنین جلساتی متداوم باشد و بتوانیم هرچه سریعتر به پیشنهاد دکتر حسین امامی، انجمن پژوهشگران رسانه های اجتماعی را راه اندازی کنیم.

درهمین رابطه:

یاداشت دکتر امامی درباره روز رسانه های اجتماعی را در وبلاگ روابط عمومی مطالعه کنید.