“هیچکس حاضر نیست ویکی پدیا را به روز کند”. این جمله جیمی ولز در کنفرانس سالانه ویکی پدیا به مناسبت تولد ده سالگی آن است.

استنباط این است که “ویکی پدیا در حال نابودی است!” نابودی ویکی پدیا، مرگ جنبش ویکی است. اضمحال دانش آنلاین است که در نمودار زیر کاملا پیداست.

نموداری گوگل ترندز درباره سرچ هایی که درباره کمه ویکی پدیا در گوگل می شود

اگر واقع بین باشیم یکی از بزرگترین نابودگران بدون انکار ویکی پدیا، شبکه ها و رسانه های اجتماعی (فیس بوک، توییتر، گوگل پلاس و غیره) هستند، شبکه هایی که با شکل دهی روابط اجتماعی، احساس جمعی را وب پهن کرده اند و در یک جمله کاربران در آنها پلاس هستند.

اما شاید نقدی به ویکی پدیا نیز وارد باشد و آن این است که سال هاست که یک پلتفرم ساده را بدون توسعه نگه داشته است. اما به واقع وظیفه ویکی پدیا چیست؟ دانش نامه آنلاینی که تبلیغات ندارد و به دنبال سود تجاری نیست.

شاید ویکی پدیا همانند شبکه های اجتماعی جذابیت نداشته باشد اما به راستی دانشی که در ویکی وجود دارد قابل قیاس با جذابیت یا محتوای شبکه های اجتماعی است؟ آیا ویکی باید ساختار روابط اجتماعی را به خود اضافه کند؟ آیا باید از امکانات سایر شبکه های اجتماعی (دکمه ورود به سایت) استفاده کند و هزار آیای دیگر!

یادمان نرود، ویکی پدیا منبعی آنلاین ماست. جهت کسب اطلاعات بیشتر به ویکی پدیا مراجعه می کنیم، اطلاعات کامل تر را در لینک های آن را بررسی می کنیم و زندگی بدون ویکی، زندگی بدون دانش است. فکر کنید جامعه فقط مکانی مثل کلاب یا دیسکویی باشد که افراد فقط در آن خوش گذرانی می کنند و دانشگاه از آن حذف شود.

پ.ن: مطلب امید جهانشاهی عزیز را در این باره مطالعه کنید.