حکمرانی اینترنت (internet governance) عنوان یک سخنرانی تخصصی است که یکشنبه ۲۱ اسفند ۹۰ توسط پیمان سعادت؛ کارشناس ارشد و برجسته موضوع حکمرانی اینترنت در تهران ایراد می‌شود.

به گزارش همشهری آنلاین، پیمان سعادت در این سخنرانی که از سوی مؤسسه مطالعات آمریکای شمالی و اروپا در دانشکده مطالعات جهان برگزار می‌شود به بحث و بررسی پیرامون زمینه‌های زیر می‌پردازد:

تکوین اجلاس سران جامعه اطلاعاتی؛ ضرورت تحول در نظام حکمرانی اینترنت؛ چالش‌های مرتبط با حکمرانی اینترنت از جنبه ‌های اصول حاکم بر تحول و الگوهای عملی تحول؛ اجماع اجلاس سران جامعه اطلاعاتی در مورد نظام پیگیری تحول در حکمرانی اینترنت و نظام پیگیری تحول در حکمرانی اینترنت در مرحله اجرا.

در این نشست‌ها؛ کارشناسان و پژوهشگران برجسته؛ به طرح تازه‌ترین یافته‌ها و به مرور مفاهیم و قلمروهای کلیدی عرصه‌های مرتبط می‌پردازند و متن کامل سخنرانی‌ها نیز به عنوان اسناد علمی موسسه منتشر می‌شود.

سخنرانی حکمرانی اینترنت در روز یکشنبه ۲۱ اسفند۱۳۹۰ ساعت ۱۰ صبح در دانشکده مطالعات جهان در تهران برگزار می‌شود. این دانشکده در خیابان کارگر شمالی در پردیس شمالی دانشگاه تهران (ورودی غربی) قرار دارد.

موسسه مزبور شرکت در این سخنرانی را برای همگان آزاد اعلام کرده است.

موسسه مطالعات آمریکای شمالی و اروپا در کنار امور پژوهشی خود در مسیر شناسایی هر چه بیشتر قلمروهای مطالعاتی خود؛ سخنرانی‌های مفهومی ماهانه نیز برگزار می‌کند.

 گفتنی است، گزارش این نشست به طور آنلاین در رسانه های اجتماعی منتشر می شود.