نشست بهمن ماه «پژوهشگران رسانه های اجتماعی» با واکاوی مفهومی شبکه وندی کاربران ایرانی در شبکه های اجتماعی مجازی یکشنبه ۳۰ بهمن ماه جاری با حضور اساتید، کارشناسان و پ‍ژوهشگران برگزار می شود.

سخنران این نشست، ابراهیم اسکندری پور، کارشناسی ارشد مدیریت رسانه است که در پژوهش خود گوگل ریدر و گوگل پلاس را مورد بررسی قرار داده است.

چهارمین نشست «پژوهشگران رسانه های اجتمای ایران» ساعت ۱۷ روز یک شنبه ۳۰ بهمن ماه جاری توسط وب سایت رسانه های اجتماعی و باشگاه وب ایران برگزار می شود.