نشست آذرماه «پژوهشگران رسانه های اجتماعی» با بررسی «روش های تحقیق در شبکه های اجتماعی مجازی» سه شنبه ۲۲ آذرماه جاری با حضور اساتید، کارشناسان و پ‍ژوهشگران این حوزه در باشگاه وب ایران برگزار می شود.

سخنران این نشست، علی اکبر اکبری تبار دانشجوی دکترای رفاه اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی است که به معرفی روش ها و رویکردهای مختلف مطالعه علمی در مورد شبکه های اجتماعی مجازی می پردازد.

در این بررسی علاوه بر ارایه ملاحظات روش شناختی تحقیق بر روی شبکه های اجتماعی مجازی، روش های مختلف از جمله پیمایش، تحلیل محتوا، مشاهده، مصاحبه و تحلیل شبکه اجتماعی معرفی می شود.

گفتنی است؛ دومین نشست «پژوهشگران رسانه های اجتمای ایران» ساعت ۱۷ روز سه شنبه ۲۲ آذرماه جاری توسط وب سایت رسانه های اجتماعی و باشگاه وب ایران برگزار می شود.