دفاع پایان نامه دکترا با عنوان: فضای سایبر و الگوهای تعامل گفتمانی: نقش سازوکارهای اینترنت در شکل‌گیری الگوهای تعامل گفتمانی فضای سایبر ایران

دانشجو: محمود بابایی

استاد راهنما: دکتر هادی خانیکی

استاد مشاور: دکتر علی اصغر کیا

زمان: شنبه ۱۸ تیر ساعت ۳۰ :۱۷

مکان: خیابان شریعتی – سهراه ضرابخانه – خیابان گلنبی – دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی – سالن دفاع (طبقه سوم)