دوشنبه هفته جاری نشست «رسانه های اجتماعی و پیشبرد حقوق بشر؛ چالش‌ها و فرصت‌های رویاروی کشورهای در حال توسعه» با حضور استاد همیشه مشاورم دکتر یونس شکرخواه و دکتر حسن نمک دوست استاد دوست داشتنی ام برگزار شد.

در حالی که فردای آن روز دومین نشست «پژوهشگران رسانه های اجتماعی ایران» را برگزار کردیم. (گزارش امید جهاشاهی عزیز را اینجا و خانم مرضیه خلقتی را اینجا بخوانید) و هیچ کس از جمع ما! به غیر از خانم خلقتی از نشست فوق خبری نداشت.

من به شخصه خیلی تاسف خوردم که از نشست دوشنبه خبری نداشتم! خبر می رسد اما شنیدن کی بود مانند… اما وقتی به شنیدن هم می پردازی و جملات دکتر شکرخواه را اینجا و دکتر نمک دوست را اینجا می خوانید. تاسف بابت حضور نداشتن به اندوه تبدیل می شود!

نمی دانم شاید در یک پیچ ارتباطی گیر کردیم! عمومی را از نزدیک می بینیم. بعضی را می شونیم، بعضی ها را می خوانیم و برخی را تنها حفظ می کنیم و از معدودی عبور می کنیم.