حاکمیت امریکایی اینترنت دغدغه پایان ناپذیر دکتر یونس شکرخواه ست. دغدغده ای که هر ساله با برگزاری نشست یا همایشی پررنگ می شود. حاکمیتی که مبنای آن موسسه غیرانتفاعی آیکان (ICANN)است، آیکان مسوول ثبت، نظارت و فروش دامنه های اینترنتی در جهان است. اما در ایالات متحده امریکا مستقر است و از قوانین امریکایی ها تبعیت می کند. درحالی که فعالیت آیکان به صورت بین المللی در تمامی کشورها انجام می شود. لذا عده‌ای مانند دکتر  شکرخواه ضرورت تغییرحوزه حقوقی آیکان را مطرح می‌کنند تا دعاوی بین‌المللی در عرصه مبتنی بر نظام حقوق بین‌الملل طرح شود.

دکتر شکرخواه این بار در سالن حنانه دانشکده مطالعات جهان سخنرانی با عنوان ” جامعه اطلاعاتی چیست؟” درباره اهمیت جامعه اطلاعاتی و حاکمیت اینترنت در ۸ خرداد  ارایه کرد تا در نهایت خواسته اصلی او در زمینه حاکمیت اینترنت یعنی استقرار آیکان در سازمان ملل محقق شود. (اطلاعات بیشتر)

موضوع حاکمیت اینترنت درحالی مطرح می شود که تا اکتبر ۲۰۱۰، ۲۰۲ میلیون نام ‌ دامنه در مجموع پسوندها در جهان وجود داشت و این رقم نسبت به سال ۲۰۰۹ ثبت نام های دامنه جدید ۷درصد گذشته رشد داشته است. در حالی که تا پایان سال ۲۰۰۹، تنها حدود ۷۵ میلیون متعلق به مردم یا کشور امریکا است، و مابقی به سایر کشورهای جهان تعلق دارد که توسط شرکت های یا نمایندگان آیکان با قوانین امریکایی ثبت می شود. (منبع آمار)

از دیگرسو بحث new TLD و امکان فروش لیسانس TLD های جدید هم از طریق مزایده در بازار بین‌الملل مطرح است و این در حالی است که آیکان اداره TLDها را به شرکت‌های آمریکایی واگذار می‌کند و آن‌ها از محل فروش نام های دامنه سود سرشاری بدست می‌آورند.

هم اکنون حدود ۲ میلیارد کاربر اینترنت در سراسرجهان وجود دارد. که تنها حدود ۶۵۰ میلیون کاربر در آمریکای شمالی وجود دارد.

آیکان (ICANN) مسئول پروتکل اینترنتی، تخصیص فضای آدرس، تعیین پروتکل، مدیریت سیستم دامنه‌های کشوری و عمومی و مدیریت سیستم سرور ریشه (Root Server) است.

این خدمات قبلأ بر اساس قراداد فیمابین دولت آمریکا و نهاد اینترنتی برای اعداد تخصیص یافته (IANA) و سایر سازمان‌ها انجام می‌شده است که در نوامبر ۱۹۹۸ بر مبنای تفاهم نامه‌ای که با وزارت بازرگانی آمریکا منعقد شد به عنوان یک شرکت خصوصی غیرانتفاعی در ایالت کالیفرنیای آمریکا به ثبت رسید. تا در نهایت دعاوی بین‌المللی در حوزه‌ای مبتنی بر نظام حقوقی بین‌المللی مطرح شود. (اطلاعات بیشتر )

به گفته دکتر شکرخواه سلطه امریکایی بر آیکان کاملا غیر منطقی و نابرابر است و به مرور آیکان به طور ناخوداگاه و با فشار بین المللی زیرمجموعه سازمان ملل می شود.

پ.ن: این متن یک تمرین کلاسی درس روزنامه نگاری آنلاین است. محتوا تنها در داخل یک پلتفرم قرار گرفته است. برای کسب اطلاعات علمی و نظرات بیشتر دکتر شکرخواه به اینجا مراجعه کنید.