معاون فرهنگی وزارت علوم با اشاره به تحقیق دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، اظهار داشت: طبق تحقیقات ۶۰ درصد دانشجویان ما از ابزارهای ارتباطی همچون وی‌چت و وایبر استفاده می‌کنند و ما باید آنها را مخاطب خود قرار دهیم و نباید با درگیر شدن در دعواهای خود این ۶۰ درصد را فراموش کنیم.

این در حالیست که حدود سه ماه پیش وی‌چت در ایران فیلتر شد.

WhatsApp-Vs-Viber-Vs-WeChat

سید ضیاء هاشمی در اجلاس معاونین فرهنگی دانشگاه‌های سراسر کشور یکی از مهمترین محل‌های تلاقی فرهنگ‌ها را فضای مجازی دانست و افزود: دانشگاه باید خود فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی همچون فیس‌بوک را به رسمیت بشناسد چرا که این ابزارها فرصت‌ها و راهکارهای خوبی را برای رساندن صدای ما به جهان فراهم کردند. عده‌ای می‌گویند برای حضور در فیسبوک چه راه حلی داریم مگر بحرانی وجود دارد که به دنبال راه حل می‌گردید. این مسئله مثل این است که بگوییم زندگی در شهر نسبت به روستا مخاطره آفرین است. درست است که شهر آسیب پذیرتر است اما امکانات بیشتری دارد. در نگاه به حوزه فضای مجازی نباید به عنوان یک معضل به آن نگاه کرد.

وی افزود: فضای مجازی بخشی از زندگی شده است که باید برای آن برنامه د اشته باشیم . عدم حضور در این حوزه به معنای باز کردن راه برای دیگران است.

منبع: ایسنا