فیس‌بوک با بیش از ۱.۱۵ میلیارد کاربر بزرگترین شبکه اجتماعی شناخته شد و توئیتر با ۵۰۰ هزار نفر در رتبه دوم قرار گرفت.

sm

سوشیال مدیا – گزارش‌های آماری در زمینه کاربرد شبکه‌های اجتماعی حاکی از این است که امسال بالغ بر ۴ میل%:۸.۹D8