شبکه‌های اجتماعی یکی از عرصه های مهم فعالیت کاربران در طول جام جهانی ۲۰۱۴ بود.

BN-DE229_facebo_G_20140610142836

شرکت مطالعات آنلاین ( upshot)، این کاربران در طول این رقابت ها دیدگاهها وهمچنین هواداری خود را نسبت به تیم های حاضر از مرحله گروهی تا فینال اعلام می کردند و این شرکت براساس آن نتایج زیر را استخراج کرده است که حاوی آمارهای جالبی است.

بنابراین گزارش در نتایج استخراج شده از این تحقیق با توجه به اینکه کشورهای برزیل، آمریکا و مکزیک دارای بیشترین تعداد کاربران فیس بوکی هستند ، بنابر این بیشترین تاثیر را نیز در این آمار داشته اند.

** کاربران فیس بوک داخل ایران طرفدار چه تیم هایی بودند.

مرحله گروهی:

تیم ایران ۵۸درصد

// ایتالیا ۹ درصد

// آلمان ۵ درصد

// آمریکا ۴ درصد

// پرتغال ۳ درصد

// برزیل ۳ درصد

// اسپانیا ۲ درصد

// فرانسه ۲ درصد

// انگلیس ۱درصد

// هلند ۱ درصد

// آرژانتین ۱درصد

// استرالیا ۱ درصد

// بلژیک ۱ درصد

// کروواسی ۱ درصد

// روسیه صفر درصد

یک هشتم نهایی:

تیم برزیل ۲۷ درصد

// آرژانتین ۱۴ درصد

// آلمان ۱۲درصد

// بلژیک ۹ درصد

// آمریکا ۷ درصد

// مکزیک ۷ درصد

// الجزایر ۴ درصد

// یونان ۴درصد

// هلند ۴ درصد

// فرانسه ۳ درصد

// اروگوئه ۳ درصد

// کلمبیا ۲ درصد

// سوییس ۱درصد

// شیلی ۱درصد

یک چهارم نهایی:

تیم آلمان ۲۹ درصد

// آرژانتین ۱۳ درصد

// فرانسه ۱۳درصد

// هلند ۱۳درصد

// برزیل ۱۱درصد

// بلژیک ۸ درصد

// کلمبیا ۷ درصد

// کاستاریکا ۵ درصد

مرحله نیمه نهایی

تیم آلمان ۵۳ درصد

// آرژانتین۱۹

// برزیل ۱۵

// هلند ۱۳

چند درصد کاربران آلمانی فیسبوک طرفدار تیم ملی کشورشان بودند:

مرحله گروهی: ۵۰درصد آلمان

یک هشتم : ۵۶ درصد

یک چهارم : ۶۶درصد

نیمه نهایی : ۸۱ درصد

فینال : ۹۶ درصد

۴درصد هم طرفدار آرژانتین بودند.

چند درصد کاربران آرژانتینی فیسبوک طرفدار تیم ملی کشورشان بودند:

مرحله گروهی: ۸۰ درصد

یک هشتم : ۸۱درصد

یک چهارم : ۶۲درصد

نیمه نهایی : ۸۵ درصد

فینال : ۹۵ درصد

۵درصد هم طرفدار آلمان بودند.

چند درصد کاربران برزیلی فیسبوک طرفدار تیم ملی کشورشان بودند:

مرحله گروهی: ۸۶درصد

یک هشتم : ۹۰درصد

یک چهارم :۹۱درصد

نیمه نهایی :۸۸درصد

فینال : ۷۱ درصد طرفدار آلمان و ۲۹ درصد طرفدار آرژانتین

تیم های پرطرفدار در بین کاربران فیسبوک کدام ها بودند:

– مرحله گروهی:

۳۱درصد برزیل

۱۲درصد مکزیک

۱۲درصد آمریکا

۶درصد پرتغال

۶درصد آرژانتین

۵درصد ایتالیا

۴درصد آلمان

– یک هشتم :

برزیل ۲۹درصد

شیلی ۱۴درصد

مکزیک ۱۴درصد

آرژانتین ۱۰درصد

آمریکا ۹درصد

کلمبیا ۷درصد

هلند وآلمان ۳درصد

-یک چهارم نهایی

برزیل ۴۵درصد

کلمبیا ۲۴درصد

آرژانتین ۱۰درصد

آلمان ۸درصد

هلند ۴درصد

– نیمه نهایی

آرژانتین ۳۴درصد

برزیل ۳۲درصد

المان ۲۶درصد

هلند ۹درصد

– فینال

آلمان ۵۵درصد

ارژانتین ۴۵درصد

منبع: ایرنا