نهمین همایش فلسفه رسانه چهارشنبه چهارم دیماه ۱۳۹۲ با حضور استادان و پژوهشگران علوم ارتباطات با رویکرد رسانه، تکنولوژی و زندگی جدید در دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران برگزار می‌شود.

فلسفه رسانهسوشیال مدیا – سری همایش‌های فلسفه رسانه به همت دکتر سعید رضا عاملیاستاد ارتباطات دانشگاه تهرانبرگزار می‌شود و نهمین همایش سالانه از این دست به حوزه‌های نوین مطالعات رسانه در پنل‌های صبح و بعداز ظهر می‌پردازد.

سخنرانان اصلی همایش دکتر سعید رضا عاملی، دکتر مسعود کوثری و دکتر یونس شکرخواه از دانشگاه تهران هستند.

ورود برای عموم آزاد است.

آدرس همایش: تهران – خیابان کارگرشمالی – پردیس شمالی دانشگاه‌ تهران – ورودی‌غربی (دانشکده تربیت بدنی) – دانشکده مطالعات‌ جهان

منبع: همشهری‌آنلاین