وزیر ارشاد گفت: فیس‌بوک به عنوان یک شبکه اجتماعی می‌شود درست از آن استفاده کرد مثل یک تلفن که با آن هم می‌توانیم صحبت کنیم و هم کار دیگر.

جنتی فیس بوکسوشیال مدیا – علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حاشیه مراسم بزرگداشت نلسون ماندلا در گفتگو با «نسیم» پ اظهار داشت: فیس‌بوک یک شبکه اجتماعی است و در آن می‌توان یک ارتباط مفیدی برقرار کرد و و درعین حال ضررهای زیادی هم دارد.

وی ادامه داد: شما نگاه کنید از نظر اخلاقی برخی از روابطی که هم اکنون در شبکه های اجتماعی حاکم است روابط نامناسبی است تاثیر خیلی زیاد، غیر اخلاقی و منفی نیز می گذارد، منتهی نظر بنده نسبت به فیس بوک این است که می‌گویم که به عنوان یک شبکه اجتماعی می شود درست از آن استفاده کرد مثل یک تلفن که با آن هم می‌توانیم صحبت کنیم و هم کار دیگر.

علی جنتی افزود:همه چیزی می توان در آن گفت، هم حرف‌های خوب و هم نا مناسب، هم میتوان در آن ارشاد کرد هم می توان دیگران را گمراه کرد. چرا که یک وسیله ارتباطی است اگر من آن مطلب را در مورد فیس‌بوک اشاره کردم یک عقیده شخصی است و عقیده خودم است چرا که ما از لحاظ قانونی تابعه کشور هستیم. در این مورد کمیته تعیین مصادیق مجرمانه که من هم عضو آن هستم شرایط و قوانین را تعیین می کند.

این درحالی است که جنتی پیش‌تر گفته بود، فیس‌بوک را جزء مصادیق مجرمانه نمی‌دانم.

معتمدنژاد برای ما ارتباطی‌ها حکم ماندلا را دارد. فردی که علم را برای اخلاق و اخلاق را برای علم در پستو داشت. استادی که «من» به خاطر بازنشستگی استاد، سعادت حضور در سر کلاسش را نداشتم اما من‌های بسیاری را پرورش داد و به «ما» تبدل کرد و استادی نبود که به ما ارتباطات بگوید اما نامی نیک از معتمدنژاد نبرد.

معتمدنژاد ورای چپ و راست‌های زندگی ما بود. دغدغش علم و جایگاه علمی ایران بود، تربیت می‌کرد و می‌نوشت. به دور از هر حاشیه‌ای! گویی که آینده را برای خود ترسیم کرده بود و چارچوب‌های آن را مشخص! معتمدنژاد بنیانگذار رشته ارتباطات و دانشکده ارتباطات در ایران بود , حال دیگر نیست اما میراث معتمدنژاد، ش:.۷-گردانش (استادان امروز) و کتابهایش (منابع) همچنان مثل سایه بر سر ما هست. به قول دکتر شکرخواه:

«باور کنید که مرگ استاد فقط پایان زندگی است؛ نه پایان ارتباط. آموزه‌هایش، میراث مفیدش، یاد و یادهایش ناگسسته خواهد ماند و هر جوانه‌ای که بر تنه درخت ارتباطات این سرزمین بروید از ریشه‌های او آب خواهد خورد.»

معتمدنژاد برای ما، مان‌دل‌ا بود. ماندلایی میان دل‌هایمان که نه تنها فراموش نمی‌شود، بلکه نسل به نسل در ارتباط‌هایمان حضور دارد. معتمدنژاد در دل ما می‌ماند نه در دیده‌ی ما!