درباره علت توقف وبلاگ نویسی در ا یران، تحقیق واشگتن پست نشان می دهد ۲۷ درصد افراد به علت مسائل شخصی، ۲۲ درصد به علت وقت گذراندن بیش از حد در شبکه های اجتماعی و ۸ درصد هم به علت ترس از سانسور، وبلاگ را رها کرده اند.

وبلاگ

روزنامه آمریکایی واشنگتن پست در گزارشی به وضعیت وبلاگ نویسی درایران پرداخته و نوشته که اکثر بلاگرها در سال های اخیر به شبکه های اجتماعی کوچ کرده اند.

این روزنامه دوره زمانی سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۹ را به عنوان اوج رونقوبلاگ نویسی در ایران معرفی کرده که طی آن صدها هزار ایرانی با به راه انداختنوبلاگ های شخصی به بیان دیدگاه ها و مطالب خود می پرداختند.

به نوشته واشنگتن پست، وبلاگ ها طی یک دهه، توانستند نقش مهمی دربازتعریف فضای گفتمان سیاسی ایران بازی کنند.

نویسنده مطلب واشنگتن پست با بیان این که با ۱۶۵ خواننده وبلاگ ها و۲۰ وبلاگ نویس گفتگو کرده و وضعیت ۲۴ هزار وبلاگ فارسی را مورد بررسی قرار داده،نوشته است: فقط ۲۰ درصد از وبلاگ های فعال در سال های۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ در پاییز سال گذشته همچنان فعال مانده بودندو تقریبا ۷۰ درصد وبلاگ ها به حالت نیمه فعال درآمده بودند که ماهانه فقط یک مطلب منتشر می کردند.

بر اساس این نظرسنجی، ۵۳ درصد افراد گفته اند علت تمایل به وبلاگ نویسی، رضایت فردی بوده است. ۳۵ درصد علت وبلاگ نویسی خود را بیان سخنانی که درفضای عمومی نمی توان گفت، اعلام کرده اند. ۳۳ درصد نیز بیان مسائل زندگی روزانه،۲۴ درصد هم به اشتراک گذاشتن اخباری که توسط رسانه های رسمی پوشش داده نمی شوند رادلیل استفاده از وبلاگ عنوان کرده اند.

در باب علت توقف وبلاگ نویسی نیز نظرسنجی واشگتن پست نشان می دهد ۲۷ درصدافراد به علت مسائل شخصی، ۲۲ درصد به علت وقت گذراندن بیش از حد در شبکه هایاجتماعی و ۸ درصد هم به علت ترس از سانسور، وبلاگ را رها کرده اند.

در حالی که واشنگتن پست تلاش کرده وضعیت فیلترینگ را عامل کاهش تمایلایرانی ها به وبلاگ ها معرفی کنند، در همان گزارش بر مبنای نظرسنجی از بلاگرهااعتراف شده که اکثر آنها دلایل شخصی را عامل کناره گیری از وبلاگ نویسی عنوان کرده اند.

نتایج این نظرسنجی همچنین نشان می دهد اکثر افرادی که از وبلاگ نویسی کناره گیری کرده اند، به استفاده از سایر شبکه های اجتماعی همچون فیس بوک روی آورده اند.

واشنگتن پست همچنین مدعی شده که وبلاگ های اصلاح طلبان ۱۷ بار بیشتراز وبلاگ های اصولگرایان، فیلتر شده است اما درباره معیار تقسیم بندی وبلاگ ها بهاصلاح طلب و اصولگرا اشاره نکرده است.

واشنگتن پست همچنین نوشته است که استفاده برخی اعضای کابینه دولتروحانی از فیس بوک، بر روند کوچ بلاگرها به سمت شبکه های اجتماعی، اثرگذار بودهاست.

منبع: مشرق