عضو ناظر کمیته فیلترینگ گفت: گروهی ۵ نفره از ۱۳ عضو کارگروه فیلترینگ برای تشکیل جلسات فوری و تصمیم‌گیری‌های ضروری انتخاب شده‌اند که در مورد فیلترینگ واتس‌آپ در این گروه رای‌گیری شده نه در جلسه رسمی کارگروه فیلترینگ.

facebook-whatsapp100_v-large

محمدعلی اسفنانی گفت: کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه تا آنجا که ممکن است تلاش دارد تا اعمال فیلترینگ در فضای مجازی ممانعت کند مگر اینکه اجبار قانونی پیش آید.

عضو ناظر مجلس در کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه گفت: وزارت ارتباطات نیز قول‌هایی برای ایجاد سامانه فیلترینگ هوشمند داده که به این وسیله تنها صفحاتی که دارای مشکل هستند فیلتر شوند.

سخنگو و عضو هیئت رئیسه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با بیان اتفاقات روز رای‌گیری در خصوص واتس‌آپ در جلسه کمیته فیلترینگ، گفت: موضوع فیلترینگ واتس‌آپ هنوز در جلسه رسمی کارگروه که همه اعضا حضور داشته باشند و هر دو هفته یکبار تشکیل می‌شود، مطرح نشده است.

اسفنانی توضیح داد: رای‌گیری در خصوص فیلترینگ واتس‌آپ در گروهی کارشناسی مطرح و به رای گذاشته شده است. کارگروه اختیاری را به یک گروه کارشناسی تخصیص داده که این گروه متشکل از تعدادی از اعضای کارگروه است.

عضو ناظر مجلس در کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه گفت: کارگروه تعیین مصادیق ۱۳ عضو دارد که حداقل ۷ عضو باید حضور داشته باشند تا جلسه رسمی شود و در حضور ۷ عضو با ۴ رأی می‌توان تصمیم‌گیری کرد.

او توضیح داد: ۵ نفر از کسانی که امکان حضور در جلسات فوری را دارند برای تصمیم‌گیری‌های عاجل و ضروری انتخاب شده‌اند و فیلترینگ واتس‌آپ بر اساس همان مجوز در این گروه ۵ نفره انجام شده است.

منبع: فارس