محمد غرضی، نامزد یازدهمین دوره از انتخابات ریاست جمهوری با حضور در این نمایشگاه و در جمع خبرنگاران درباره عضویتش در شبکه‌های اجتماعی اظهار کرد: اگر برای شبکه‌های اجتماعی مفید باشم، عضو آن می‌شوم و اگر هم نباشم خوب عضو نمی‌شوم.

غرضی شبکه های اجتماعی

سوشیال مدیا- اولین وزیر پست، تلگراف و تلفن همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه نمی‌خواهید وارد عرصه موبایل شوید؟، گفت: من در سیاست‌گذاری این بخش فعال هستم و دیگر در اجراییات نمی‌آیم. تمام شبکه موبایل کشور را من راه انداختم این‌ها همه مال من است.

منبع

http://www.tabnak.ir/fa/news/363402/%D8%BA%D8%B1%D8%B6%DB%8C-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA