معاون اجتماعی نیروی انتظامی در مورد فیلتر برخی از شبکه‌های اجتماعی و موبایلی گفت: ما مخالف آن هستیم که در مواجه و رویارویی با یک مشکل، بلافاصله صورت مسئله را پاک کنیم بلکه معتقدیم باید راهکاری اندیشیده شود تا تنها قسمت‌های مضر فیلتر شود.

Rouhollah vahdati-23 سردار دکتر سعید منتظر المهدی با بیان اینکه ممکن است برخی از قسمت‌های یک برنامه مفید باشد، به ایسنا گفت: باید مولفه‌های آسیب رسان را فیلتر کنیم تا مردم نیز بتوانند از قسمت‌های مفید برنامه استفاده کنند.

منبع: ایسنا