7909_345یکی از رسانه های محلی با انتشار گزارشی جهت دار پیرامون عضویت سخنگوی شورای شهر بهشهر در فیس‌بوک فضای عزل وی را در به‌شهر فراهم کرده است.

 سوشیال مدیا – در این رابطه یک منبع آگاه به «سلام نو» گفت: پس از انتشار گزارشی راجع به عضویت سخنگوی شورای شهر بهشهر در شبکه اجتماعی فیسبوک و ارتباط دو سویهٔ وی با شهروندان و ارائه گزارش عملکرد شورا به مردم، رئیس شورای شهر بهشهر در اقدامی مغایر با بند ۹ ماده ۶ وظایف شورا، ایشان را از جایگاه سخنگویی شورای این شهر عزل نمود.
 وی افزود: اعظم السادات حسینی اولین بانوی عضو شورای شهر در کشور است که به خاطر ارتباط دو سویه و مستقیم با شهروندان و دریافت مطالبات آنان از طریق شبکه اجتماعی فیسبوک، قربانی این تنگ نظری و سوءتدبیر گردد.
 وی اشاره کرد: پرسشی که مطرح می شود این است که با وجود اینکه مراجع قانونی استفاده صحیح از شبکه های اجتماعی را غیر قانونی و مجرمانه ندانسته اند و بسیاری از مسئولین و اشخاص عالی رتبه نظام نیز در آن عضو می باشند، ایجاد هجمه رسانه ای و عزل سخنگوی شورای این شهر چه وجاهت قانونی و اجتماعی می تواند داشته باشد.