دولت انگلیس قصد دارد در مورد نحوه انجام پژوهش فیس‌بوک در مورد تاثیرات عاطفی و احساسی پست‌های کاربران تحقیق کند تا مطمئن شود حریم شخصی افراد نقض نشده است.

فیس بوک

فایننشال ریویو، فیس بوک چند روز قبل نتایج بررسی پست‌های ۷۰۰ هزار کاربر انگلیسی زبان خود را منتشر کرد که نشان می‌داد پست‌های منفی و مثبت افراد بر روی عواطف و احساسات دوستان آنها در فیس بوک تاثیر مستقیم می‌گذارد.

انتشار این خبر که معنای نقض حریم شخصی افراد و بررسی محتوای مطالب ارسالی آنها از سوی مدیران فیس‌بوک بود، موجب انتقادات بسیار گسترده‌‌ شد و حال دولت انگلیس قصد دارد به طور رسمی در این زمینه تحقیق کند تا مشخص شود آیا فیس‌بوک با این کار قوانین مربوط به حفاظت از داده‌های کاربران را نقض کرده است یا خیر.

قرار است به همین منظور سوالاتی از مدیران فیس بوک مطرح شود و تا زمان پایان تحقیقات از هرگونه اظهارنظر یا قضاوت در این مورد خودداری خواهد شد.

در صورتی که در نتیجه این تحقیق تخلف فیس‌بوک و نقض حریم شخصی کاربران این سایت اثبات شود، مدیران این شرکت به جریمه حداکثر ۵۰۰ هزار پوندی (معادل ۸۳۹۵۰۰ دلار) محکوم خواهند شد.

در عین حال یکی از محققان فیس‌بوک که مسوول این کار بوده است، هدف از این کار را بررسی یک دغدغه مشترک در میان بسیاری از کاربران این شبکه اجتماعی دانست. بررسی مذکور نشان می دهد که ارسال پست های منفی یا مثبت از سوی هر کاربر به طور مستقیم بر عواطف و احساسات دوستان وی نیز اثر گذاشته و باعث ارسال پست های منفی یا مثبت از سوی آنان می شود.

آدام کرامر افزود: ما می‌خواستیم به این نکته هم پی ببریم که آیا ارسال پست‌های منفی ممکن است موجب کاهش مراجعه کاربران دیگر به فیس بوک شود یا خیر. البته در نتایج منتشر شده اشاره روشنی به این مساله نشده است.

کرامر مدعی شده فیس بوک به اثرات عاطفی این شبکه اجتماعی بر روی کاربرانش اهمیت می دهد. وی برای انجام این تحقیق پست های ۷۰۰ هزار کاربر انگلیسی زبان فیس بوک را بررسی کرده است. این اقدام طوفانی از اعتراض را در میان کاربران اینترنت موجب شده، زیرا آنها معتقدند فیس بوک از دسترسی به حجم زیادی از اطلاعات کاربرانش سوءاستفاده کرده و حریم شخصی آنها را نقض کرده است.

منابع: ۱ / ۲