شرکت فیس‌بوک در تلاش برای مقابله با رای دادگاهی در آمریکا است که این شرکت را موظف کرد تا اطلاعات ۴۰۰کاربرش را در اختیار دادگاه قرار دهد.

فیس بوک

براساس گزارش BBC، فیسبوک می‌گوید این درخواست قضایی، وسیع‌ترین درخواستی بوده که تاکنون از یک نهاد دولتی دریافت کرده‌است. براساس این دستور، تمامی تصاویر، پیام‌های خصوصی و دیگر اطلاعات این کاربران سال گذشته در اختیار دادگاه قرار گرفته‌اند، اما فیسبوک تاکنون اجازه سخن گفتن درباره آن را نداشته‌است.

براساس این رای، فیسبوک صاحب‌خانه‌ای دیجیتال است که باید حکم‌های بازرسی احتمالی را اجرا کرده و خود را با آنها تطبیق دهد. این رای در راستای تحقیق روی پرونده گروهی صادر شد که ادعا می‌شد مدعیان جعلی حقوق و مزایای از کارافتادگی فدرال بوده‌اند که اطلاعات فیسبوکی آنها ثابت کرد این افراد در نهایت سلامت به‌سر می‌برند.

فیسبوک صاحب‌خانه‌ای دیجیتال است که باید حکم‌های بازرسی احتمالی را اجرا کرده و خود را با آنها تطبیق دهد. دادگاه نیویورکی دستور داده تا اطلاعات چند صد حساب کاربری که حاوی شواهدی از ارتکاب جرم است، تسلیم مقامات قضایی شود

برای بررسی این پرونده دادگاهی به فیسبوک دستور داد اطلاعات چند صد حساب کاربری را که به گفته دادگاه حاوی شواهدی از ارتکاب به جرم بودند، تسلیم دادگاه کند. فیسبوک می‌گوید مجبور به تن دادن به این دستور شده‌است، اما در عین حال نسبت به این رای اعتراض کرده و آن را برخلاف متمم چهارم قانون اساسی آمریکا که علیه تجسس‌ها و دخل‌و‌تصرف‌های بی‌دلیل تدوین شده می‌داند.

فیسبوک همچنین نسبت به عدم وجود محدودیت زمانی دسترسی به این اطلاعات اعتراض کرده‌است، زیرا به این شکل مقامات می‌توانند تا هرزمانی که بخواهند اطلاعات کاربران را حفظ کنند و به درخواست اطلاعات جدید ادامه دهند.

روند این حکم و اجرای آن تاکنون توسط دادگاه پنهان باقی مانده بود اما پس از درخواست تجدید نظر فیسبوک به دادگاه، یک قاضی در نیویورک این پرونده را علنی کرده‌است. فیسبوک می‌گوید دولت مانع از آن شده تا این شرکت کاربرانی را که اطلاعات آنها را در اختیار دادگاه قرار داده، از موضوع آگاه کند.

فیسبوک می‌گوید از میان صدها نفری که اطلاعات آنها تسلیم دادگاه شده، ۶۲ نفر متهم به تقلب و فریب دولت شناخته شدند و یان به آن معنی است که بیش از ۳۰۰ نفر از افرادی که اطلاعات خصوصی آنها در اختیار دولت قرار گرفته، بیگناه بوده‌اند.

منبع: همشهری‌آنلاین