عده‌ای از محققان می‌گویند می‌توان افراد روان‌پریش و جامعه‌ستیز را بر مبنای مطالبی که در شبکه‌های اجتماعی و به خصوص فیس‌بوک ارسال می‌کنند، شناسایی کرد.روحانی فیس بوک

سوشیال مدیا – فارس به نقل از دیجیتال ترندز، یافته های محققان آکادمی Sahlgrenska در گوتنبرگ و دانشگاه لوند که در قالب مطلبی با عنوان ” سویه تاریک فیس بوک: به روزرسانی وضعیت در فیس بوک نشان دهنده عناصر سه گانه شخصیتی است” انتشار یافته، نشان می دهد بر مبنای پست های فیس بوکی می توان در مورد سه اختلال شخصیتی در افراد نتیجه گیری کرد. این اختلال های سه گانه عبارتند از خودشیفتگی، ماکیاول گرایی و جامعه ستیزی.

پژوهشگران با انجام تست شخصیت و سپس بررسی وضعیت به روزرسانی ۳۰۴ کاربر فیس بوک در آمریکا توانستند به این نتایج دست پیدا کنند. بررسی و تحلیل نتایج تست ها و به روزرسانی های فیس بوکی نشان داد که بین ویژگی های شخصیتی افراد و محتوای ارسالی آنها ارتباط وجود دارد.

محققان سوئدی می گویند افرادی که تمایل دارند در فیس بوک در مورد موضوعات منفی مانند کشت و کشتار و مباحث هرزه نگارانه اظهار نظر کنند ویژگی های جامعه ستیزانه بیشتری دارند. آنها همچنین مدعی هستند بر مبنای عکس های ارسالی کاربران در فیس بوک می توان در مورد میزان شادی و رضایت افراد در آینده هم پیش بینی هایی به عمل آورد.

منبع