عضو ناظر مجلس در کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه اخبار مطرح شده در خصوص رفع فیلتر یا تداوم فیلتر فیسبوک را رد کرد و افزود: فضاسازی برخی رسانه‌ها در خصوص رفع فیلتر فیسبوک نادرست است.
فیس بوک
سوشیال مدیا – رمضانعلی سبحانی فرد به ایسنا گفت: هیچ بحثی در خصوص تداوم فیلتر یا رفع فیلتر فیسبوک در کارگروه مطرح نبوده و نیست.
نماینده مردم سبزوار گفت: برخی رسانه‌ها روزهای گذشته در این باره فضاسازی رسانه‌ای راه‌ انداختند که بعد متوجه اشتباه خود شدند.

او جلسه بعدی کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه را اولین چهارشنبه پس از تعطیلات نوروزی سال ۱۳۹۳ اعلام کرد.