شورای امنیت ملی افغانستان از شهروندان این کشور خواسته است که در استفاده از شبکه‌های اجتماعی از جمله فیس‌بوک، مسوولانه عمل کنند.
افغانستان فیس بوک
شورای امنیت ملی افغانستان با مردود اعلام کردن پیشنهاد مسدود کردن شبکه‌های اجتماعی در این کشور تا زمان نهایی شدن نتایج انتخابات، از مردم به ویژه جوانان خواست تا از فیس‌بوک برای تخریب وحدت ملی و ثبات ملی استفاده نشود.
پیشنهاد مسدود کردن شبکه‌های اجتماعی به ویژه فیس‌بوک پس از هفته‌ها بحث در مورد آنچه جلوگیری از تنش‌های قومی و زبانی تا زمان نهایی شدن انتخابات ریاست جمهوری خوانده می‌شود، مطرح بود.
رحمت الله نبیل، رئیس شورای امنیت ملی افغانستان، چند روز پیش در صحن علنی مجلس گفته بود که از رئیس جمهوری این کشور خواسته است تا شبکه‌های اجتماعی از جمله فیس‌بوک بصورت موقت بسته شود.
 این طرح در حالی مطرح می‌شود که پس از دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، شبکه‌های اجتماعی که در میان افغانها محبوب است، به صحنه داغ تنش‌های انتخاباتی تبدیل شده است.
افغانستان قانون مشخصی برای کنترل و نحوه استفاده از شبکه‌های اجتماعی ندارد و محدودیت‌های استفاده از این شبکه‌ها هنوز تعریف نشده است.
 به گزارش بی‌بی‌سی، آمار رسمی دولت نشان می‌دهد که در افغانستان بیش از دو میلیون و ۴۰۰ هزار نفر به اینترنت پهن‌باند و بیش از ۲۱ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر از جمعیت ۳۰ میلیونی افغانستان هم به خدمات مخابراتی GSM دسترسی دارند.
منبع: ایسنا