حسام الدین آشناحسام الدین آشنا، مشاور فرهنگی حسن روحانی رئیس جمهور ایران در گفت‌وگو با اندیشه پویا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا منطقی است که فیس‌بوک فیلتر باشد اما وزرای دولت فیس‌بوک داشته باشند، گفت:‌ مگر فیس‌بوک در ایران فیلتر است؟ اگر فیلتر است پس معنای فیلتر چیست؟ اینکه همه دارند از فیس‌بوک استفاده می‌کنند توهین به فیلترینگ است.

آشنا اظهار داشت: ما آش نخورده و دهن سوخته‌ایم. فیلترینگ یک معنا بیشتر ندارد و آن یعنی نظارت. در واقع سیستم فیلترینگ ما فقط دولت را از اینکه شما را ببیند محروم می‌کند.

منبع: انتخاب