مراسم اولین سالگرد درگذشت دکتر کاظم معتمدنژاد در روز دوشنبه دهم آذرماه از ساعت ۹ تا ۱۲ در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی برگزار می‌شود.

این مراسم با عنوان معتمدنژاد و مساله ارتباطات در ایران با حضور استادان، دانشجویان و روزنامه‌نگاران و کارشناسان ارتباطات و دوستداران ایشان در قالب سخنرانی و میزگرد برگزار می‌شود.

14-11-28-214426Dr-motamed-

به گزارش ستاد برگزاری مراسم، دکتر حسین سلیمی،‌ ریاست دانشگاه علامه طباطبایی و دکتر باقر ساروخانی، استاد دانشگاه تهران سخنرانان این مراسم هستند.

همچنین میزگرد علمی با حضور آقایان دکتر مهدی فرقانی رئیس مرکز پژوهش‌های ارتباطات، دکتر هادی خانیکی  رئیس انجمن مطالعات فرهنگی و ارتباطات، دکتر یونس شکرخواه، رئیس انجمن ایرانی مطالعات جامعه اطلاعاتی، دکتر باقر انصاری عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی و محمدتقی روغنی‌ها مدیر عامل موسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران برگزار می‌شود.

مراسم اولین سالگرد درگذشت دکتر معتمدنژاد به همت انجمن مطالعات فرهنگی و ارتباطات،‌ انجمن ایرانی مطالعات جامعه اطلاعاتی، گروه ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی، انجمن‌های علمی دانشجویی روابط عمومی و روزنامه‌نگاری علامه و جمعی از علاقه‌مندان به ایشان برگزار می‌شود.