رسانه‌های اجتماعی امروز نقش اساسی در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا دارد. نقشی که سال ۲۰۰۸ اوباما با تیم رسانه‌های اجتماعی خود ایفا و امروز در انتخابات ۲۰۱۲ تحکیم می‌کند. اینفوگرافی زیر کمپین رسانه‌های اجتماعی اوباما و رامنی را در انتخابات امسال مقایسه می‌کند: